Stem på et friskt pust!

Sondre, Kyrre, Diane, Tor Øyvind og Øystein med utsikt over byen. Foto: Bergen MDG, CC BY-SA
Grønne politikere. Foto: Bergen MDG, CC BY-SA

Miljøpartiet De Grønne ligger an til et historisk første mandat i Bergen bystyre på de vel 20 siste meningsmålingene til BA og BT, men hver eneste stemme teller, og jeg oppfordrer alle som mener at Bergen trenger et grønt parti, om faktisk å stemme på Miljøpartiet De Grønne i morgen: Stem for miljøvern, dyrevern og sosial utjevning!

 Av Sondre Båtstrand, 1. kandidat til bystyret for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Gi en stemme for en helhetlig miljøpolitikk: De Grønne vil ha et kraftig styrket kollektivtilbud, med kollektivtivfelt på alle innfartsårer, flere og billigere busser, flere ekspressbusser, busser drevet på innsamlet matavfall og slam, utbygging av trolleybussnettet og rask utbygging av Bybanen til alle bydeler. Vi vil også stoppe veisaltingen, bedre mulighetene for kildesortering, gi deg trygge sykkelveier og sykkelparkering, mer vegetarmat og økologisk mat i kantinene, og satse på energisparing og fornybar energi.

Gi en stemme for dyrene: De Grønne vil øke støtten til dyrevernorganisasjoner, opprette Dyrenes Hus, nekte sirkus som utnytter dyr å bruke kommunale anlegg, bygge viltoverganger der mange dyr krysser veien, og verne om leveområdene til ville dyr.

Gi en stemme for sosial utjevning: De Grønne vil øke sosialsatsene, særlig for enslige forsørgere, gjenopprette 80 %-regelen som sikret varig uføre minst 80 % av minstepensjon etter at husleie og strøm er betalt, opprette flere behandlingsplasser for mennesker med rusproblemer og styrke ettervernet, og skaffe langt flere kommunale utleieboliger.

I tillegg arbeider De Grønne for styrket lokaldemokrati, vern av alle kommunale skoler mot nedleggelser og sammenslåinger, flere lærere i skolene, nærbarnehager der folk bor, bruk av fri programvare i offentlig sektor, vern av alle grøntområder og parker, og et bilfritt sentrum.