Støtter Sir Paul: Ukentlig vegetardag i Bergen

Paul McCartney fronter kampanjen Meat Free Monday og sammen med lederen for FNs klimapanel oppfordrer han Bergen til en ukentlig vegetardag i et brev til byrådsleder Monica Mæland. Miljøpartiet De Grønne støtter forslaget og viser til den belgiske byen Gent som har gjort torsdager til vegetardager, der alle spisesteder garanterer vegetarmat å menyen og noen blir helt vegetariske, den kommunale kantinen serverer vegetarisk hovedrett og byen oppfordrer sine borgere til å spise vegetarisk en dag i uken.

– En ukentlig vegetardag i offentlige institusjoner vil ha mange positive effekter for miljøet og spare mange dyreliv. I år vil nordmenn i gjennomsnitt spise 80 kilo kjøtt. Det er mer enn dobbelt så mye som et økologisk forsvarlig nivå. Vi må ta grep for å redusere kjøttforbruket, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartet De Grønne.

Å spise mindre kjøtt er et enkelt grep for å redusere det økologisk fotavtrykket fra kostholdet. Miljøeffekten av kjøttproduksjon og kjøttforbuk er svært stor. Kjøttproduksjon er på verdensbasis ansvarlig for 18% av klimagassutslippene. Det er mer enn hele transportsektoren til sammen. I tillegg blir 70% av verdens landbruksarealer brukt for beitedyr eller produksjon av planter til dyrefor. På verdenbasis sørger kjøttforbruket også for at tre millioner hektar skog blir kuttet ned årlig. Kjøttproduksjonen krever også svært mye vann, og det er vanskelig å finne. På toppen av dette går mye korn som kunne bli brukt til menneskemat med til bruk som dyrefór.