Solheim må stoppe IKEA

IKEA vil bygge et nytt kjøpesenter på 37 500 kvadratmeter i natur- og kulturlandskap i Åsane.

– Utbyggingen vil ødelegge et våtmarksområde som er hekkeplass for rødlistet fugl, og bidra til ytterligere vekst i biltrafikken med negative konsekvenser i form av støv, støy og klimautslipp. Naturvernforbundet har klaget saken inn for Miljøverndepartementet, og vi regner med at miljøvernminister Erik Solheim vil stoppe IKEA-utbyggingen, sier Sondre Båtstrand, lokallagsleder og stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne.

For ganske nøyaktig ett år siden lanserte Solheim «Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre» for å lokalisere kjøpesentre nær kollektivknutepunkter og sentralt i byene.

– Målet med denne politikken er å styrke by- og tettstedene og legge til rette for miljøvennlige transport. Vi må unngå at bybebyggelsen spres utover. En slik utvikling ville ikke bare føre til økt bilbruk og dermed økte utslipp av klimagasser. Det ville også bidra til tap av dyrket mark og biologisk mangfold, sa ministeren.

– Tiden for festtaler om miljøvern er over. Nå venter vi på konkrete handlinger. Mente Solheim alvor da han la frem kjøpesenterforskriften, må han følge opp med å stoppe IKEAs gigantiske planer i Åsane, sier Sondre Båtstrand, lokallagsleder og stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne.