Savner grønn satsing i budsjettet

bergens

De økonomiske realitetene har innhentet byrådet som nå innfører eiendomsskatt for boliger, men de økologiske realitetene blir fortsatt ikke tatt på alvor, mener De Grønne etter at byrådet i dag la frem sitt forslag til budsjett for 2015.

Vi er fornøyde med at byrådet innser behovet for eiendomsskatt, men vi mener den med fordel kunne blitt satt noe høyere. Bergen trenger pengene.
Budsjettet er preget av fagre ord om miljøvern, men budsjettet mangler en satsing på miljøvern. Når det i kommunens årsmelding har kommet frem at luften vil være helsefarlig de neste 10-20 årene uten nye tiltak, er det frustrerende at byrådet ikke satser.
Dyrene blir også i år avspist med 128 000 kr til to dyrevernorganisasjoner, en støtte som har stått stille i mange år. Byrådet tar dessverre ikke dyrevern på alvor.
– Verken miljøvern eller dyrevern blir tatt på alvor, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG).
Vi savner også etablering av et MO-senter i Bergen sentrum, så vel som støtte til Leieboerforeningens viktige arbeid.
De Grønne ser frem til budsjettbehandlingen og håper bystyret kan vedta et klart grønnere budsjett enn det byrådet har lagt frem i dag.