Byrådet vil redusere veisaltingen

Foto: Svein Olsen - www.stoppveisaltingen.no

Denne vinteren økte veisaltingen i Bergen med 1000 tonn, men etter at Miljøpartiet De Grønne tok saken, har byrådet gått inn for å pålegge Samferdselsetaten å arbeide for reduksjon i bruken av salt. – Et skritt i riktig retning, men ikke godt nok, mener De Grønne.

– Det blir for defensivt og passivt når byrådet avviser de foreliggende alternativene til veisalting. Vi er glade for at byrådet vil redusere saltingen, men vi vil jobbe for full seier når veisaltingen kommer opp i bystyret: Vi vil ha full stopp i saltødeleggelsene.

– 10 % mer salt betyr ikke 10 % sikrere veier, men heller 10 % større skader på miljøet. Veisaltingen skader vegetasjon, grunnvann og natur, og gir rust på sykler og biler. Når selv samferdselsministeren innrømmer at feilsalting kan gi flere ulykker, vi vet at veisalting skader bremsene, og det finnes gode alternativer til saltingen, er det på tide å stoppe bruk av veisalt i Bergen, sier bystyrekandidat Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne:

– Vi vil ha trygge veier uten salt. Byrådet har ikke akkurat anstrengt seg for å finne alternativer til salt, men vi grønne hjelper gjerne til: Treflis, grus, sand, nedsatte fartsgrenser og bedre brøyting er miljøvennlige alternativer til veisalt.

Veisaltingen har økt dramatisk i Bergen de siste årene. Vinteren 2009/2010 ble det brukt 7950 tonn salt på det kommunale veinettet, mens vinteren 2010/2011 økte bruken til 9000 tonn. Miljøpartiet De Grønne har ikke mandater i bystyret ennå, men har benyttet seg av innbyggerinitiativ for å få veisalting opp i bystyret. Godt over 300 bergensere støttet saken, slik at den blir behandlet av bystyret 20. juni. 19. mai ble saken behandlet i byrådet, som går inn for å arbeide for reduksjon i saltingen, ikke forbud som Miljøpartiet De Grønne vil ha. Selv om vi gleder oss over at det vises vilje til å redusere saltingen, så er vårt mål å erstatte veisaltingen fullt ut med kombinasjoner av andre alternativer.

– Om innbyggerinitiativet blir nedstemst tar vi denne saken med oss videre i valgkampen. I bystyret i Bergen og Hordaland fylkesting vil våre politikere jobbe med dette kontinuerlig om velgerne gir oss tillit, sier Øystein Bønes, 3. kandidat til bystyret og leder for De Grønne i Hordaland. 

Byrådets behandling av veisaltingen:
http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2011/BR1/2011101004-3068057.PDF
https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/7059/article-84972
Om innbyggerinitiativet:
http://www.mdg.no/bergen/2011/03/29/trygge-veier-uten-salt/
Saltbruk 2009/2010:
http://www.bt.no/forbruker/bilogmotor/Veisaltingen-tredoblet-paa-faa-aar-1788184.html