Pinlig utslippsøkning i Bergen

Siden 1991 har CO2-utslippene i Bergen økt med 33 prosent, ifølge nye tall fra SSB. – 18 år med uansvarlig politikk, mener Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Lokallaget oppfordrer: – Få bensin- og dieselbiler bort fra gatene og sats på kollektivtrafikk og el-bilisme.

Veksten i CO2-utslipp er langt større i Bergen enn i Oslo og Stavanger.
– Pinlig, mener Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne. – Nå er det nok prat fra bystyrets side. Det er på tide med seriøse grep for å kutte utslippene.
* Elektrifisering av bytransporten
* Rushtidsavgift og gratis buss i rushtiden
* Bedre og billigere kollektivtilbud
* Busser drevet på biogass
* Tilrettelegging for myke trafikanter

Miljøpartiet De Grønne vil gjøre privatbilismen unødvendig i bykjernene og vi vil ha storstilt satsing på miljøvennlig kollektivtransport. I tillegg har vi mye å hente på å redusere transportbehovet gjennom smart byplanlegging, velfungerende kollektivnett, gode sykkelveier og byer som er planlagt for mennesker fremfor biler. Likevel vil det fortsatt være behov for noen biler, men de behøver ikke å gå på fossile brennstoffer.

Flere ladestasjoner er bare en del av en større pakke Miljøpartiet De Grønne vil ha på plass for elektrifiseing av transportsektoren. Vi må sette oss mer ambisiøse mål: Fra 2012 bør det ikke være lov å selge biler som kun går på fossilt brennstoff. Infrastruktur for parkering og lading av elbiler må bygges ut i rask tempo og Norge må jobbe for felles standard for lading i hele EØS-området. Plugg inn-hybridene, som ventes på markedet, bør få de samme fordelene som rene elbiler, men pålegges å kjøre kun på el i byene. Arealeffektive biler bør tilleggspremieres.
I Trondheim og flere europeiske byer er det satt i gang forsøk med elbuss. Denne ordningen bør umiddelbart utvides. Det finnes tilbydere i Kina som kan levere busser med rekkevidde på 450 km på én lading. Alle nye kjøretøy i offentlig virksomhet bør kunne kjøre på fornybart eller utslippsfritt drivstoff, og nullutslipp bør snarest bli et konkurransekriterium når offentlige tjenester settes ut på anbud.