Peter Motzfeldtsgate er løsningen!

Foto: Aqwis. CC BY-SA 3.0
Foto: Aqwis. CC BY-SA 3.0

For De Grønne og Sp har en rask bane gjennom sentrum vært avgjørende: Vi vil ikke at Bybanen skal snirkle seg sakte gjennom gatene, og velger den raskeste løsningen. I tillegg vil vi prioritere gategrunnen til folk og ikke trafikk, skriver Sondre Båtstrand (MDG) og Ove Sverre Bjørdal (Sp) i et innlegg i BT.

I juni vedtok et knapt flertall bestående av KrF, Høyre og Frp en bybanetrasé til Åsane som svært få støtter. Tunnelinnslag ved Kjøttbasaren er i stor konflikt med kulturminner, og det er usikkert om prosjektet lar seg realisere. Derfor er det ikke så overraskende at saken ikke er lagt død: Det er sannsynlighet for omkamp. I den omkampen bør bystyret gå inn for en rask bane, og dermed en bane i tunnel gjennom sentrum, med innslag i Peter Motzfeldtsgate. , som var Ap og Sp sitt forslag og ble subsidiært støttet av R og MDG. (For ordens skyld: Ap støttet ikke Krf, Høyre og Frp sitt forslag slik Lysbakken skriver)
I BT kritiserer Audun Lysbakken bystyrets vedtak. Han kunne spart seg en del nedlatende karakteristikker, som når han hevder at kun de som er enige med SV setter Bybanen først, eller at Høyre lot seg overbevise av en «hjemmelaget tegning». Det handler om å kunne vise respekt også for dem en er uenig med.
Det er ikke opplagt utfra et grønt perspektiv hvor Bybanen skal gå gjennom sentrum. Bybane over Bryggen gir bedre sentrumsdekning, mens Bybanen i tunnel gir høyere hastighet. Spørsmålet er ikke hvem som er for eller imot miljø, men hvem som prioriterer hva. For De Grønne og Sp har en rask bane gjennom sentrum vært avgjørende: Vi vil ikke at Bybanen skal snirkle seg sakte gjennom gatene, og velger den raskeste løsningen. I tillegg vil vi prioritere gategrunnen til folk og ikke trafikk.
De Grønne og Sp – og hele bystyret – deler Lysbakkens ønske om å få bilene vekk fra Bryggen, og det er ikke nødvendig med en treg bybane for å få vekk bilene. Forslaget SV stemte for i bystyret innebærer ifølge fagetaten heller ikke fjerning av bilene, men at 4000 biler fortsatt skal dundre over Bryggen ved siden av to bybanespor og sykkelveier. Det sier seg selv at det ikke blir mye plass til folkeliv på Bryggen om all trafikken skal gå der, og SV har ikke forklart hvordan de siste bilene skal vekk.
Det er mulig å lede bilene vekk fra Bryggen, men det avgjørende er ikke hvor Bybanen går. Den brede motstanden blant alle aktørene på Bryggen er også verdt å merke seg, så vel som motstand fra Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren: Bryggen klarer seg fint uten Bybanen.
Tidligere var det Venstre som truet med at Stortinget ikke ville finansiere Bybanen om den ikke går over Bryggen. Nå peker Lysbakken på det samme, selv om det kun er marginal forskjell på kostnadene ved Bryggen-løsning eller Peter Motzfeldtsgate-tunnel.
Vi vil utfordre Lysbakken til å jobbe for Bergen på Stortinget, og sørge for nødvendig finansiering til et godt kollektivtilbud i byen.

Sondre Båtstrand, gruppeleder MDG
Ove Sverre Bjørdal, gruppeleder Sp.