Friskere luft med færre parkeringsplasser

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Miljøpartiet De Grønne i Bergen er godt fornøyd med at miljøvernministeren setter foten ned for flere parkeringsplasser i sentrum. Kommunen ville ha 245 nye p-plasser i Jonsvollkvartalet, men reduserte etter hvert antallet til 96. De Grønne vil ha færre p-plasser i sentrum for å oppnå friskere luft.
Miljøverndepartementet: Bedre bymiljø med mindre parkering i Bergen (12.07.2011)

– Flere parkeringsplasser i sentrum er den sikreste måten å skape enda verre luft på. Det er flott at fylkesmann og minister setter bilavhengige bergenspolitikere på plass. Vi kan ikke godta kriminelt dårlig luft, sier bystyrekandidat Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.
– Parkeringsrestriksjoner vil ha større effekt enn om bomringsatsene dobles, skriver Transportøkonomisk institutt i rapporten Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover (2009). Rapporten viser at ansatte tar bil om det er tilgjengelige parkeringsplasser: Blant dem med gratis parkering på jobben tar 90 % bil, betalt parkering gir 65 %. Jo vanskeligere å parkere, jo flere tar bussen.
Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil kutte antallet parkeringsplasser i sentrum til fordel for innfartsparkering utenfor sentrum. Kommunen som arbeidsgiver må gi månedskort på bussen fremfor fri parkering. Samtidig må buss- og banetilbudet utbedres betraktelig, med kollektivfelt, gratis ekspressbusser, flere avganger og Bybane til alle bydeler, mens det blir bygget sammenhengende sykkelveinett og trygg sykkelparkering under tak.
– Færre parkeringsplasser i sentrum bør gjennomføres sammen med bedre innfartsparkering og et mye bedre kollektivtilbud. Med satsing på kollektivtransport og sammenhengende sykkelveier, blir behovet for parkeringsplasser i sentrum kraftig redusert, og vi kan frigjøre store arealer til annet enn asfalt.