Ørret i Smålungeren hele året!

Lille Lungegårdsvann. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0
Lille Lungegårdsvann. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Lørdag blir det ørretfiske i Lille Lungegårdsvann med Kongen blant gjestene. Hadde vannkvaliteten blitt bedre, kunne ørret levd i vannet på permanent basis og styrket økosystemet der, skriver Sondre Båtstrand i et leserbrev i BT 9. mai.

600 brunørret er satt ut i Smålungeren, men vannkvaliteten er så dårlig at det ikke er aktuelt å la dem bli lenge i vannet. I en kronikk i BT i september 2013 pekte UiB-forskerne Tom Klepaker og Petter Larsson på at massiv algeoppblomstring og oksygenfritt bunnvann gjør at Smålungeren vurderes til «meget dårlig økologisk status» etter EUs vanndirektiv.

Store mengder fosfor og cyanobakterier utgjør en utfordring. Da jeg i oktober i fjor tok opp saken i et skriftlig spørsmål til miljøbyråd Filip Rygg, var svaret at kommunen arbeider for å tilføre vann fra Starefossbekken. Det vil bety bedre vannkvalitet, og da åpner det seg flere muligheter.

I dag er det altfor mye alger i Smålungeren. Det skyldes at stingsilden spiser plankton som skulle beitet på algene, og at stingsilden ikke har noen fiender. Der kommer ørreten inn i bildet som en art som kan bidra til å gjenopprette den økologiske balansen i vannet. Det vil være med på å løfte Bergen som en grønn by med dyreliv i sentrum.