Grønn samling mot oljekonferanse

Foto: Joakim Aleksander. Creative Commons Navngivelse 2.0 Generisk-lisens
Foto: Joakim Aleksander. Creative Commons Navngivelse 2.0 Generisk-lisens

Ola Borten Moe er blant innlederne på LOs oljekonferanse i Bergen, men ingen innleder om klimaet. Utenfor konferansen vil den grønne bevegelsen markere at ingen kan diskutere olje uten å ta hensyn til klima.

Markeringer onsdag kl 12:00-12:30 og 17:30-18:30 utenfor Scandic Bergen City:
Kl 12 skal vi visualisere oljesøl for konferansedeltakerne
Kl 17:30 blir det appeller ved bla. fylkestingsrepresentant Tom Sverre Tomren (MDG) og Sigbjørn Grønås i Besteforeldreaksjonen.

CO2-utslippene er verre en selv de verste scenarioene som ble framlagt av det internasjonale klimapanelet for 4 år siden. Med denne kursen som utgangspunkt ligger det an til en sannsynlig temperaturøkning mellom 2.4 og 6.4 ºC – sannsynligvis i øvre del av dette spekteret. Dette vil ha katastrofale følger for fremtiden vår og kan komme til å koste mange liv selv på kortere sikt – noe flere av de nyere sultkatastrofene og ekstremvær¬episodene gir en advarsel om.

Til tross for dette arrangerer LO en olje- og gasskonferanse i Bergen den 9. og 10. november hvor blant annet Ola Borten Moe kommer. Programmet for konferansen er gjennomsyret av entusiasme for økt olje- og gassutvinning – inkludert arbeid for boring i Lofoten, Vesterålen, Barentshavet og rundt Jan Mayen. Miljø og klimaperspektivet er fullstendig fraværende i programmet og ikke en eneste foredragsholder fra miljøbevegelsen er representert. Se programmet.

Det vil i denne sammenheng bli en markering med appeller og et opptog mot videre oljeleting, oljeboring og oljeutvinning. Markeringen finner sted utenfor Scandic Bergen City Hotell i Håkonsgaten onsdag den 9.november kl. 17.30 – 18.30. Det vil også bli en markering mellom kl 12:00 og 12:30 da konferansedeltakerne har lunsjpause.

Markeringen koordineres av Miljøpartiet De Grønne og samler blant annet Besteforeldreaksjonen, Changemaker og Natur og Ungdom, for å vise at det er en voksende gruppe ønsker å trekke fingrene ut fra oljesaktoren og heller satse på en grønn og bærekraftig framtid.