Nytt alternativt bybudsjett

budsjettb

Med rettferdig eiendomsskatt finner De Grønne penger til byromsmøbler uten reklame, miljøsatsing, dyrevern og sosial utjevning. – Budsjettet viser hvordan vi har tenkt å ta de første skrittene mot en bærekraftig by, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand.

Byrådet har allerede lagt frem sitt budsjettforslag. Mange av de andre partiene i bystyret legger i forbindelse med behandlingen av budsjettet frem alternative budsjettforslag. De ulike forslagene blir lagt frem i komité for finans’ budsjettmøte onsdag 11. desember. Komiteen avgir en budsjettinnstilling til Bergen bystyre, som behandler budsjettet onsdag 18. desember 2013.

De Grønne har levert et budsjettforslag der ekstra midler sikres ved hjelp av eiendomsskatt for boliger, med sosialt bunnfradrag på 1 mill kr, samt ved å avskaffe parlamentarismen som styringsform, redusere politikerlønninger og møtehonorarer, og kutte studieturer for politikere. Dermed får Bergen råd til å gjenopprette bydelsstyrer, bygge sykkelveier og gangstier, sette opp byromsmøbler og bysykler, få tilbake Gratisbussen, bruke 10 mill kr på dyrevern, øke sosialsatsene og ha 20 mill kr ekstra til sykehjemmene, samt en rekke andre grønne forslag.

Les hele budsjettforslaget her