NYE, GRØNNE BYRÅDER!

Etter et brakvalg har vi nå dannet et nytt byråd med Arbeiderpartiet, Venstre og KrF. Våre to byråder Thor Haakon Bakke og Katrine Nødtvedt skal jobbe hver dag for at Bergen skal bli den beste byen for bergensere og verden!

29. oktober 2019

– Denne plattformen er en seier for alle som ønsker en grønnere retning for Bergen og verden. Så lenge vi har en regjering som svikter klima og miljø, som nekter å lytte til streikende barn og unge og som bryter egne klimamål, må storbyene ta ansvar. Dette er vår tids største utfordring og viktigste solidaritetssak, sier Thor Haakon Bakke, ny byråd for klima, miljø og byutvikling fra Miljøpartiet De Grønne.

– En god by er en by med plass til folkeliv og denne plattformen er et løft for byutviklingen. Ved å ta plass fra bilistene, gjør vi det tryggere og enklere å være syklist i Bergen. Flere gågater, gatetun og bilfrie soner gir bedre luft, mindre støy, men ikke minst mer plass til hygge, avslutter Bakke.

Katrine Nødtvedt, De Grønnes andre byråd i Bergen får ansvar for kultur, mangfold og likestilling.

– Bergen skal være en åpen og inkluderende by, hvor ingen diskrimineres på bakgrunn av kjønn, etnisitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Vi skal være en tydelig motstemme til regjeringens harde linje i innvandringspolitikken, og ta særlig ansvar for de mest sårbare flyktningene, sier Nødtvedt.

– Kulturlivet i Bergen skal være en viktig møteplass, åpent for alle og mindre aktører skal løftes frem. Bibliotekene skal styrkes både som læringsarena og sosial møteplass, med utvidede åpningstider og satsning i bydelene, avslutter den ferske byråden.

– Denne plattformen er en seier for alle som ønsker en grønnere retning for Bergen og verden. Så lenge vi har en regjering som svikter klima og miljø, som nekter å lytte til streikende barn og unge og som bryter egne klimamål, må storbyene ta ansvar. Dette er vår tids største utfordring og viktigste solidaritetssak, sier Thor Haakon Bakke, ny byråd for klima, miljø og byutvikling fra Miljøpartiet De Grønne.

– En god by er en by med plass til folkeliv og denne plattformen er et løft for byutviklingen. Ved å ta plass fra bilistene, gjør vi det tryggere og enklere å være syklist i Bergen. Flere gågater, gatetun og bilfrie soner gir bedre luft, mindre støy, men ikke minst mer plass til hygge, avslutter Bakke.

Katrine Nødtvedt, De Grønnes andre byråd i Bergen får ansvar for kultur, mangfold og likestilling.

– Bergen skal være en åpen og inkluderende by, hvor ingen diskrimineres på bakgrunn av kjønn, etnisitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Vi skal være en tydelig motstemme til regjeringens harde linje i innvandringspolitikken, og ta særlig ansvar for de mest sårbare flyktningene, sier Nødtvedt.

– Kulturlivet i Bergen skal være en viktig møteplass, åpent for alle og mindre aktører skal løftes frem. Bibliotekene skal styrkes både som læringsarena og sosial møteplass, med utvidede åpningstider og satsning i bydelene, avslutter den ferske byråden.