Ny rapport: Sambruksfelt til besvær

Last ned: Sambruksfelt til besvær, en rapport fra Miljøpartiet De Grønne i Bergen, juni 2009.

I høst skal ordningen med 2+ i sambruksfeltet på Flyplassvegen bli evaluert. I den forbindelse har Miljøpartiet De Grønne utarbeidet en rapport som vi håper kan komme med i vurderingen. Vi undersøkte hvordan sambruksfeltet fungerer i periodene det er størst behov for å gi fordeler til kollektivtrafikken, nemlig i rushtiden. Undersøkelsene ble utført fredag 15. mai og fredag 29. mai.

Vi konkluderer med at sambruksfeltet på Flyplassvegen ikke gir de nødvendige fordelene for kollektivtrafikken. I rushtiden har vi observert massive kødannelser i sambruksfeltet, slik at bussene blir stående i en like saktegående kø som bilene med kun én person i.

Endringen fra 3+ til 2+ har forverret situasjonen dramatisk, da over halvparten av bilene i sambruksfeltet er fylt av to personer. Andelen snikere er også høy: I løpet av til sammen tre timer observerte vi 263 biler i sambruksfeltet med kun én person i. Det tilsvarer bøter på mer enn 1,1 million kroner.

Miljøpartiet De Grønne ber om en skjerping av kravet tilbake til 3+ fulgt av økt kontrollvirksomhet fra politiets side, eller helst at det etableres rene kollektivfelt på Flyplassvegen.