– Ny giftvinter i vente

Dårlig luftkvalitet gjør at Bergens klimasjef ber bergenserne ta ansvar og la bilen stå. – Det er byrådet som må ta ansvar, svarer Miljøpartiet De Grønne som frykter denne vinteren blir verre enn den forrige om det ikke kommer konkrete tiltak på plass så snart som mulig.

Miljøpartiet De Grønne er ikke overrasket over at ”Bergenslokket” er tilbake.
– Byrådet har ingenting lært av vinterens giftlokk over byen. Hvor er tiltakene som skulle gjort at årets vinter blir bedre? Når situasjonen er så ille i september, kan vi bare grue oss til piggdekk og vedfyring vil fylle Bergensluften med enda mer gift. Byrådet må ta grep før vi kveles, sier lokallagsleder Sondre Båtstrand.
Selv om økende biltrafikk fører med seg støv, støy, arealbeslag og forurensning med både lokale og globale konsekvenser, har byråd og bystyrer i årevis fortsatt å legge til rette for nettopp økende biltrafikk. Miljøpartiet De Grønne har gang på gang påpekt at vi må snu utviklingen av hensyn til helse og miljø, men for styrende politikere har hensynet til bilene veid tyngre.
– Grønn politikk gir ren luft! Vi vil ha bedre kollektivtilbud, rushtidsavgift, færre parkeringsplasser i sentrum og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Dette er helt nødvendige tiltak om vi skal kunne puste inn ren luft i Bergen.