Fotocredit:

Nærskoler er viktig for miljø og livskvalitet!

Miljøpartiet De Grønne mener det er uansvarlig å legge ned skoler med den store befolkningsveksten vi venter de kommende årene. Kamp for nærskoler er god politikk for mindre transport og forurensning, og for levende lokalsamfunn med god livskvalitet.

7. september 2015

Miljøpartiet De Grønne mener det er uansvarlig å legge ned skoler med den store befolkningsveksten vi venter de kommende årene. Kamp for nærskoler er god politikk for mindre transport og forurensning, samt levende lokalsamfunn med god livskvalitet. Skolen er et nav i lokalmiljøet, og offentlige skoler blir brukt av foreninger, kultur og organisasjoner på kveldstid. Det er positivt med små skoler i en tid der trenden er stadig sentralisering med påfølgende økning i transportbehov. Verdien av korte skoleveier og oversiktlige skolemiljøer skal ikke undervurderes.

Skolebruksplanen skulle bli rullert i 2014, men byrådet har utsatt saken til etter valget. De holder dermed tilbake informasjon om hvilke skoler som er i faresonen, og fratar velgerne muligheten til å bruke stemmeretten for å berge sin nærskole.

De Grønne har programfestet å arbeide imot skolenedleggelser, og vil ikke sitte i et byråd som forringer lokalsamfunn ved å legge ned skolene. Vi vil jobbe hardt for hver og en skole i tiden fremover! Vi krever null skolenedleggelser i den kommende fireårsperioden, og utfordrer Ap og Høyre til å fortelle velgerne hva som er i vente.