Fotocredit:

Nå blir det plan for økt jobbsykling

– Sykkel-VM ble en folkefest i bilfrie gater, og førte til massiv økning i syklingen. Nå må vi følge opp med masse gode tiltak slik at sykkelen blir valgt i hverdagen, sier gruppeleder Sondre Båtstrand.

27. september 2017

Under sykkel-VM fant bergenserne frem syklene sine, og nå vil MDG ha flere gulrøtter til dem som sykler til og fra jobb. Vi gleder oss over at et enstemmig bystyre ber byrådet legge frem en plan med forslag til ordninger, og mulige insentiver, som kan øke bruken av sykkel til og fra jobb for ansatte i kommunen.

– Sykkel-VM ble en folkefest i bilfrie gater, og førte til massiv økning i syklingen. Nå må vi følge opp med masse gode tiltak slik at sykkelen blir valgt i hverdagen, sier gruppeleder Sondre Båtstrand.

En fersk studie, publisert i anerkjente British Medical Journal, har fulgt over 260 000 deltakere, og konkluderer med at aktiv jobbpendling med sykkel reduserer generell dødsrisiko med 41 prosent, forekomst av kreft med 45 prosent og hjertesykdom med 46 prosent. En rapport fra Transportøkonomisk institutt beregner klar helsegevinst i byer med økt sykkelbruk.

– Hver krone brukt på sykkel får vi tilbake i form av bedre helse og økt trivsel, slår gruppelederen fast.

Opprinnelig ville MDG be byrådet vurdere en ordning med kilometergodtgjørelse for sykling til og fra jobb, men etter samtaler med byrådspartiene kom vi frem til et forslag hele bystyret kunne stille seg bak:
«Bystyret i Bergen vil fremheve de positive effektene av sykling som transportmiddel til og fra jobb. Spesielt peker bystyret på de helsemessige effektene for den enkelte, og potensiale for besparelse i form av redusert sykefravær.
Bystyret ber byrådet å komme tilbake med en plan med forslag til ordninger, og mulige insentiver, som kan øke bruken av sykkel til og fra jobb for ansatte i kommunen.»
Kilder:

http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1456

https://www.toi.no/forsiden/okt-sykkelbruk-gir-helsegevinster-article29974-4.html