Mens vi venter på GPS-veiprising.

– Paradoksalt nok har vi en timesrabatt som gjør at de som kjører lenger og passerer flere bommer betaler akkurat det samme som de som kun passerer en, skriver MDG-representant Øystein Bønes i dette innlegget. 

3. juni 2019

Over lenger tid har alle partier som ikke er imot bompenger ytret ønske om å erstatte bomstasjonene med satellittbasert veiprising. Da med begrunnelser som at en vil kunne sørge for at folk betaler utifra forurensning fra kjøretøyet og reiselengden. Via GPS kan en presist måle hvor og hvor langt ethvert kjøretøy reiser. På denne måten kan en unngå at folk må betale titalls kroner for å kjøre noen få hundre meter hvis de må passere en bom.  

Vi i MDG mener også at det er en god ide. Teknologien er tilstede, men vi vet at det vil ta noen år før vi kan få dette i drift som erstatning for bomstasjonene.

 

Øystein Bønes, bystyrerepresentant for MDG.

Mens vi venter kan vi alikevel sørge for å justere takstene slik at folk som kjører lenger betaler mer og de som kjører lite betaler mindre. Paradoksalt nok har vi en timesrabatt som gjør at de som kjører lenger og passerer flere bommer betaler akkurat det samme som de som kun passerer en. Prisingssystemet er altså laget slik at det fungerer stikk motsatt av det alle ønsker seg.

I siste bystyremøte spurte jeg byråd Tryti om de ville vurdere å fjerne timesrabatten for å redusere takstene pr passering. Til svar fikk jeg høre at de ville ha en gjennomgang av hele bomsystemet sammen med fylket og staten. At byrådet er åpen for å vurdere alle endringer i bomsystemet med åpne øyne er bra.

Selv mener jeg at Bergen kommune allerede nå burde ta initiativ ovenfor fylkeskommunen og staten for å gjennomføre en balansert inndekning hvor timesrabatten fjernes fullstendig samtidig som takstene settes ned. Det vil gi en myk overgang i retning av satellittbasert veiprising.  Også et mer rettferdig betalingssystem siden de som bruker veien mest og forurenser mest, også vil betale mest.

 

Øystein Bønes

Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne