Fotocredit:

MDG-topp vil ha forbud mot privat fyrverkeri

«Se for deg at vi først i dag fant ut at måten å feire nyttår på var å la fulle menn og ungdommer fyre opp eksplosiver» sier vår nestleder i bystyregruppen Mona Høgli til BA onsdag 8. januar. Denne romjulen har det vært mye oppmerksomhet rundt spørsmålet om privatpersoner burde få skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften. Miljøpartiet De Grønne mener det er på høy tid at slike måter å feire på blir erstattet av mer bærekraftige, og trygge måter å lyse opp himmelen på.

8. januar 2020

Mona Høgli er tidligere informasjonssjef ved Haukeland sykehus, og er i dag nestleder i bystyregruppen til MDG, bystyrerepresentant og medlem i utvalg for miljø og byutvikling, samt fylkestingsrepresentant for MDG. I dag snakket hun ut om hva hun mener om oppskytning av fyrverkeri ved høytidsmarkeringer og feiringer i Bergen.

Oppskytning av fyrverkeri på kvelder som nyttårsaften har lenge vært tradisjon i Bergen, og er noe som bergensere setter stor pris på. Det er derimot ikke nødvendigvis den beste måten å feire på, verken for dyr, mennesker, eller byluften. For mange dyr bringer kvelden med seg mye urolighet, usikkerhet, og vettskremthet på grunn av mye lys og lyder. Men selv om dyrevelferd i seg selv er et godt argument mot å la privatpersoner skyte opp fyrverkeri, er det mange gode grunner til å innføre et forbud mot privat fyrverkeri. Tall på ulykker og skader som følge av oppskytning av fyrverkeri og raketter på nyttårsaften er urovekkende. Særlig er det unge menn som er ulykkesfuglene i disse situasjonene. Privat oppskytning av fyrverkeri medfører også stor brannfare. Sist men ikke minst fører fyrverkeri til dårligere byluft, og nyttårsaften er ofte den dagen når byluften i Bergen er på sitt aller verste. Dette skaper problemer for natur, mennesker og dyr.

Men Mona forstår også at det er viktig for bergenserne å feire, og at et forbud uten alternativer, ikke går mye hjem i Bergen. Heldigvis finnes det gode alternativer til når vi i Bergen skal feire. Mona viser til erstatninger som lysshow med laser og droneshow. I Bergen kan dette fåes til for eksempel ute i bydelssentrene, og erstatte private rakettoppskytninger som kun foregår i sentrum. På den måten kan man sikre en feiring som er bedre for dyrevelferden, folk og byluften!

For å lese mer om saken kan du trykke deg inn på denne lenken: https://www.ba.no/nyhet/nyttarsaften/fyrverkeri/vil-erstatte-dette-med-lys-og-lasershow-i-bergen/s/5-8-1208781?access=granted&fbclid=IwAR2lYuEWYmE9-DAgIXSV_WkXRfL9uk49ews8CEs9_JY6aN2AwFVf_5JA4uc