Sunt og grønt vil MDG ha mer av.
Fotocredit:

Vil ha sentral mot matkasting

13. august 2013

 

– Altfor mye mat blir kastet, mener De Grønne, som i bystyret fremmer forslag om opprettelse av en matsentral som tar imot mat fra dagligvarebutikker og gir til fattige. Fremtiden i våre hender regner med at en tredjedel av all maten i verden blir kastet, og det skjer i en verden med sult. De Grønne vil ta ansvar.

Interpellasjon til BEBY25092013 fra representanten Sondre Båtstrand (MDG) vedrørende matkasting

INITIATIV FOR MATSENTRAL

I Norge blir det årlig kastet tonnevis med fullt spiselig mat, og 50 000 tonn kommer fra dagligvarehandelen. For å bøte på problemet blir det 2. september åpnet en matsentral i Oslo, som skal distribuere mat som blir kastet fra butikker og dele ut til fattige. Forslagsstiller ber byrådet ta initiativ til en liknende ordning i Bergen.

Fremtiden i våre hender regner med at en tredjedel av all mat i verden blir kastet fremfor å bli spist. Det utgjør et massivt problem, og er et moralsk paradoks i en verden som sliter med sult. Når så mange mennesker sulter, er det vanskelig å forsvare at så mye fullt spiselig mat blir kastet.

Matsentralen i Oslo blir etablert som et samarbeid mellom veldedige organisasjoner og dagligvarebransjen, og har både miljømessige og sosiale fordeler: – Utdeling og servering av mat er en viktig del av tilbudet ideelle organisasjoner gir til vanskeligstilte personer i Oslo, både som hjelp i en vanskelig økonomisk situasjon, men også som en viktig sosial ramme og kontakt mellom virksomhetene, gjestene og brukerne, sier prosjektleder Henning Høiner i Kirkens Bymisjon. Det er absolutt like relevant for Bergen.

Byrådet trenger ikke nødvendigvis å stå for gjennomføringen, men kan med fordel støtte opp om etablering av en matsentral i Bergen.

Spørsmål til byrådet:
Har byrådet planlagt tiltak for å redusere matkastingen i Bergen kommune?

Forslag til vedtak:
«Bystyret ber byrådet ta initiativ til etablering av en matsentral i Bergen, etter modell av Matsentralen i Oslo».

Mer informasjon: http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/div/Matsental_ppt.pdf