Må Bergen bli et eget fylke?

Foto: Alasdair McLellan - lisence CC by- SA30
Foto: Alasdair McLellan –  CC BY- SA 3.0

Mens bystyret har gått inn for køprising, velger fylkesutvalget å skru opp billettprisen på kollektivreiser til 35 kroner og månedskort til 760 kroner. Det får meg til å lengte tilbake til tiden da Bergen styrte kollektivtransporten selv og innførte kommunal enhetstakst på 23 kroner, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG) i BA 29. september.

Skal vi lykkes med å få ned den forurensende og helseskadelige biltrafikken, må vi bruke både pisk og gulrot. Køprising er en slik pisk, mens billigere og bedre kollektivtilbud og trygge sykkelveier er gulrøtter. Nå blir det dessverre en halvveis løsning der reiser med både bil og buss/bane blir dyrere.

Dobling av bompengene har så langt ikke ført til nevneverdige reduksjoner i trafikken og køene. Køprising i tillegg er et positivt bidrag, men ikke noen fullgod løsning i seg selv. Byene som har hatt stor suksess med køprising har kombinert tiltaket med satsing på miljøvennlige alternativer til privatbiler. Det samme trenger vi å gjøre i Bergen.

Akkurat nå er det ikke godt nok samarbeid mellom bystyret og fylkestinget. Da er det fristende å begynne å tenke på om Bergen burde bli et eget fylke igjen, for å få tilbake kontrollen over kollektivtilbudet i byen. På den annen side er kommunal styring ikke noen garanti for godt kollektivtilbud, for det kommer helt an på hvilke partier som sitter med makten.

Det er opp til velgerne å bruke stemmeretten neste år for å sikre flertall for partier som er villige til å bruke både pisk og gulrot for å gi bergenserne frisk luft, god fremkommelighet og økt trivsel. Grønne politikere melder seg til tjeneste!