Luft, rovdyr og grønn politikk

Diane Berbain og Sondre Båtstrand. Foto: Arne Halvorsen (CC BY-SA 3.0)
Diane Berbain og Sondre Båtstrand. Foto: Arne Halvorsen (CC BY-SA 3.0)

I lederartikkelen 25. januar uttrykker BA misnøye med et par av de siste utspillene fra Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe. BA er i sin fulle rett til å ha meninger om våre utspill, og vi setter pris på engasjementet, samtidig som vi må få anledning til å svare, skriver Diane Berbain og Sondre Båtstrand i en replikk som sto på trykk i BA 29. januar 2013.

Først til giftlokket og anmeldelsen av byrådet for brudd på forurensningsloven. Årsgjennomsnittet for NO2 ble overskredet i 2012, for grensen er 40mg/m3 luft, mens tallene for 2012 viser 42mg/m3. Det betyr at bergenserne er utsatt for kriminelt dårlig luft, uten at byrådet foretar seg nødvendige grep for å hindre helseskader. I bystyret har De Grønne gang på gang foreslått tiltak for friskere luft, men hvert eneste ett av dem har blitt nedstemt av byrådspartiene. I november 2011 fremmet vi en hel pakke med krisetiltak, og om vi hadde fått gjennomslag for pakken, er det gode muligheter for at luftkvaliteten ville holdt seg innenfor lovlig nivå i 2012. Når det så ikke skjer, mener vi det er på sin plass med rettslige skritt. Vi kan ikke akseptere at bergenserne blir utsatt for helsefare på grunn av at byrådet heller verner biler enn mennesker og miljø.

Den andre saken BA er misfornøyd med, er forslaget om å få tilbake rovdyr på Vestlandet. Da bystyret behandlet forvaltningsplanen for hjort, foreslo De Grønne å åpne for gauper i Bergen for å tynne ut den altfor store hjortebestanden. Mangelen på rovdyr representerer et økologisk problem, og det er faglig enighet om at rovdyr vil ta ut svake og små dyr, til beste for hjortebestanden. Således er det ingen grunn til å trekke på smilebåndet av forslaget, for gauper hører hjemme i faunaen vår. De Grønne tenker derfor å ta saken videre til fylkestinget.

Vi setter pris på at våre utspill skaper debatt og engasjement, og BA er velkommen til å ha meninger om De Grønnes rolle i politikken. «Partiet burde brukt sin posisjon til å være en vaktbikkje for miljøet og utfordre posisjonen politisk med reelle, gjennomførbare og virkningsfulle forslag», skriver BA i lederartikkelen. Vi tar rollen som vaktbikkje på alvor, og de som følger bystyret og fylkestinget, vet at vi foreslår massevis av reelle, gjennomførbare og virkningsfulle forslag. At noen forslag og utspill er mer spektakulære enn andre, endrer ikke på det. BA må gjerne gi mer spalteplass til våre mer trauste forslag.