Lokal handling mot global apati

Ikke overraskende endte også klimatoppmøtet i Durban uten en juridisk avtale om utslippskutt. En ny internasjonal klimaavtale skal forhandles frem innen 2015, men først tre i kraft fra 2020. Det understreker behovet for lokale handlinger, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i et innlegg som sto på trykk i BT 14. desember.

På tross av at norske politikere stadig prøver å overby hverandre med løfter om reduserte klimautslipp, går utslippene kraftig opp: De norske klimagassutslippene økte igjen i 2010, og totalt var utslippene på 53,7 millioner tonn CO2 -ekvivalenter. Vi har ikke tid til å vente på internasjonale avtaler, vi må handle nå! FNs klimapanel understreker behovet for handling, og mens Durban-avtalen utsetter bindende klimakutt til 2020, har klimapanelet har slått fast at globale utslipp må gå ned fra senest 2015. Da må vi ta ansvar lokalt, og jeg mener at Bergen kommune kan gå i front.

Rundt halvparten av klimautslippene i Bergen stammer fra veitrafikken, og nødvendige tiltak i så måte er å begrense biltrafikken gjennom køprising og færre parkeringsplasser i sentrum, mens fylkestinget må bidra med et kraftig styrket kollektivtilbud. I vårt alternative budsjett for Bergen har De Grønne blant annet foreslått 10 millioner kroner til å få tilbake gratisbussen, mens vi vil styrke trolleybussen som et miljøvennlig alternativ. På fylkestinget jobber vi for økte bevilgninger til kollektivtransporten. Mens det ligger 78 millioner kroner inne i Bergensprogrammet til bygging av gang- og sykkelveier, har vi grønne funnet 100 millioner kroner ekstra i vårt alternative budsjett. Det er på tide med en skikkelig satsing på miljøvennlige, myke trafikanter, slik at vi kan få et sammenhengende nett av sykkelveier i Bergen.

I det grønne bybudsjettet er det også funnet penger til opprettelse av byttetorg for å styrke gjenbruk, og vi mener det er verdt å bruke penger på å ordne kildesortering i alle offentlige bosspann. Kjøttforbruket er også en viktig årsak til økte klimautslipp, og vi vil derfor styrke vegetartilbudet i offentlige kantiner, samtidig som vi støtter Paul McCartneys initiativ ”Kjøttfri mandag”.

Utfasing av og vrakpant på oljeovner handler både om lokalt luft og globalt klima, og mens byrådet fjerner vrakpanten, vil De Grønne styrke ordningen i vårt alternative budsjett. Bergen må bli en foregangskommune på energisparing og fornybar energi, fra geotermisk varme til solcellepaneler, mens vi må arbeide for et bedre togtilbud og si nei til videre utbygging av Bergen lufthavn Flesland.

De feilslåtte klimatoppmøtene viser behovet for mobilisering nedenfra. Vi må starte med oss selv, her og nå, og også lokalpolitikere kan bidra til reduserte klimautslipp. Satsing på kollektivtransport, sykkelveier, gjenbruk, kildesortering, vegetarmat, energisparing og fornybar energi er viktig klimapolitikk som må vedtas av fylkestinget og bystyret. Miljøpartiet De Grønne står i første rekke når en radikal klimapolitikk skal vedtas, og vi håper på støtte fra våre kolleger i folkevalgte organer. Det handler om vår felles fremtid!