Leve gatemusikken!

Foto: Cory Doctorow (CC BY-SA 2.0)
Foto: Cory Doctorow (CC BY-SA 2.0)

Byrådet foreslåtte forbud mot gatemusikanter står i grell kontrast til hvordan det samme byrådet vil selge byrommet til kommersielle selskaper og byromsreklame, skriver Sondre Båtstrand, bystyremedlem for Miljøpartiet De Grønne, i BT.

Gatemusikanter er en del av et levende byrom, og byrådets forslag om å forby gatemusikk på og i nærheten av Torgallmenningen vekket naturlig nok sterke reaksjoner. Forslaget må mildt sagt ha vært noe forhastet, og det var meningen at byrådet skulle innføre forbudet uten en gang å ha forhørt seg med byens øverste folkevalgte organ, nemlig bystyret.

Forbudet manglet forankring utenfor byrådet. De næringsdrivende på Torgallmenningen ba om regulering, ikke forbud, advokat Bengt Waldow sådde tvil om hjemmelen for forbudet, og BT slaktet forslaget på lederplass med skarp kritikk av byrådets ønske om å begrense ytringer i det offentlige rom. Da De Grønne krevde saken opp i bystyret tok det heldigvis ikke mange timer før forslaget ble lagt på is, men byråden har varslet at det kan komme en ny sak om et par uker.

Når byrådet presenterer en ny sak bør den handle om den reguleringen næringslivet etterspør. Andre byer har løst dette med krav om rotasjon og kvalitet i samarbeid med gatemusikantene selv.

Byrådet foreslåtte forbud mot gatemusikanter står i grell kontrast til hvordan det samme byrådet vil selge byrommet til kommersielle selskaper og byromsreklame. Ytringsfriheten blir satt under press når kommersielle hensyn får herje fritt, og da er det viktig at bergenserne gir klar beskjed om at vi ønsker å leve i en kulturby, og at gatemusikantene er del av den kulturbyen.