– La sykkel-VM foregå i en sykkelby!

Norges Cykleforbund vil ha Bergen som vertsby i den norske søknaden om sykkel-VM i 2016. – Det kan bli en folkefest, men vi ser helst at sykkel-VM foregår i en skikkelig sykkelby. Der har byrådet en utfordring, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

– Vi grønne synes det er flott med sykkel-VM i Bergen, og tror det kan bli et formidabelt arrangement. Vi håper også at det skal dryppe litt på vanlige syklister, for det vil være pinlig å arrangere sykkel-VM i en by som ikke er tilpasset syklister.

– Bergen trenger sammenhengende sykkelveinett skilt fra fotgjengere på den ene siden og biler på den andre, vi trenger trygg sykkelparkering under tak, og kommunen som arbeidsgiver må legge til rette for sykling til og fra jobb. Sykkelfelt bør også være brede nok til at syklister kan passere hverandre uten problemer.

– Nå blir det sagt at Bergen sentrum skal legges til rette for syklistene, men ord må følges opp av handling. Økt sykkelbruk gir helsegevinster, og er et godt tiltak mot luftforurensning. Satsing på sykling er god helse- og miljøpolitikk, og Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil tale syklistenes sak i bystyret, og vi skal gjøre vårt for at om sykkel-VM blir arrangert i Bergen, skal mesterskapet finne sted i en skikkelig sykkelby.