La folket avgjøre reklamesaken

De Grønne vil la bergenserne avgjøre om byromsreklame
De Grønne vil la folket avgjøre reklamesaken

- Dette er et veldig prinsipielt spørsmål, som gjelder alle innbyggere i Bergen: Skal vi selge byrommet vårt til reklame? Det innebærer en så dramatisk forandring i byen at alle bør ha muligheten til å si sin mening, sier Sondre Båtstrand, som på vegne av De Grønne har levert forslag om lokal folkeavstemning om byromsreklame.

Privat forslag fra representanten Sondre Båtstrand (MDG): Folkeavstemning om byromsreklame:

Planene om reklamefinansiering av kollektivtransport vekker et bredt engasjement i byen. Det er en sak som angår oss alle: Ingen slipper unna byromsreklame.

Bergen er en av få byer som har stått imot presset om reklame i byrommet. Stor folkelig mobilisering gjorde at bystyret sa nei i 2005. Nå er det varslet at saken kommer opp igjen, og vi mener det er verdt å la bergenserne avgjøre i en lokal folkeavstemning.

Reklame på leskur, busser og skjermer inne på Bybanen, innebærer en så dramatisk forandring i byen at alle bør ha muligheten til å si sin mening. Selv om det representative demokratiet dominerer, har Norge lange tradisjoner for direkte demokrati på lokalt plan. Det ble avholdt 679 lokale folkeavstemninger fra 1970 til 2009, og de fleste folkeavstemningene har hatt tema som alkohol, målform, territorielle spørsmål, krets og identitet eller miljøvern. Bergen utmerker seg som kommunen med nest flest folkeavstemninger med sine 19 i perioden 1970-2009.

I tråd med Kommunelovens § 39b Lokale folkeavstemninger kan bystyret selv bestemme om det skal avholdes en rådgivende lokal folkeavstemning, der velgerne må si ja eller nei til forslaget om byromsreklame. Den aktuelle saken er godt egnet til en folkeavstemning med to mulige svaralternativer, ja eller nei.

Med mindre det haster, kan folkeavstemningen av økonomiske og praktiske hensyn legges til samme dag som lokalvalget i september 2015, men detaljene rundt gjennomføringen kan vi komme tilbake til.

Forslag til vedtak:
Bystyret vil at det skal gjennomføres en lokal folkeavstemning om byromsreklame.