La Bergen få økolandsby

Fra tysk økolandsby. Foto: Marcos-molz (CC BY-SA 3.0)
Fra tysk økolandsby. Foto: Marcos-molz (CC BY-SA 3.0)

Verden står foran store omstillinger for å kunne bli bærekraftig. Vi må justere hvordan vi lever og bor, og da er det viktig med pionèrer som skaper nye leve- og boformer. Bergen Økologiske Landsby er et slikt nyskapende prosjekt som fortjener støtte fra bystyret og fylkestinget.
Økolandsbyer er små samfunn med sosial og økologisk balanse som mål. Alt fra byggematerialer til energibruk tar miljøhensyn, og økolandsbyene produserer egen mat på naturens premisser. Det er også viktige sosiale dimensjoner i et lite samfunn med mange generasjoner til stede.
Overfor Bergens Tidende uttrykker bergensbyrådene Lisbeth Iversen og Filip Rygg at de er positive til tanken om økolandsby, Rygg har sågar uttrykt ønske om å reise til utlandet for å studere økolandsbyer. Likevel mener Iversen og Rygg at det vil være vanskelig å gjennomføre prosjektet. Som grønne folkevalgte nøyer vi oss ikke med en slik defensiv holdning. Både i bystyret og på fylkestinget vil vi arbeide for å legge til rette for etablering av Bergen Økologiske Landsby på Haukås.
Vi må se verdien i det sosiale og økologiske eksperimentet en økolandsby innebærer; vi trenger kunnskapen et slikt prosjekt genererer. Økolandsbyen må inn i relevante reguleringsplaner, og fylkeskommunen må utfordres på å lyse ut tomteland. Med dette på plass trenger ikke miljøbyråd Filip Rygg, fylkesordfører Tom Christer Nilsen eller vi andre å reise langt for å få inspirasjon og kunnskap om bærekraftige boformer.

Tom Sverre Tomren, fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne

(Innlegget sto på trykk i BT 9. mai 2012)