Løvstakksiden – Bergens problematikk i et nøtteskall

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Miljøpartiet De Grønne vil øke den folkelige deltakelsen i politikken. Vi vil gjenopprette bydelsstyrene, med faste og hyppige dialogmøter. Vi vil gi allmenheten innsyn i og mulighet til lokaldemokratisk å påvirke prosjektet ”Ny Energi Damsgård”.

Av Diane Berbain, talsperson for Bergen MDG. Innlegget har stått på trykk i BT.

Det er fordi politikk er en sak for spesialister at folk vender seg bort. La oss begynne med det. I et demokrati, hvordan kan folk delta i det politiske liv nasjonalt, eller i sitt fylke, i sin by? Man kan stemme eller stille til valg, eller delta i møter, i aksjoner. I virkeligheten er politikken et problem som er helt underordnet i de flestes hverdag. Mangelen på interesse for å delta i det offentlige er åpenbar: sofavelgere er i vekst, kynismen mot politikere øker, man føler seg ikke hørt, ignorert. Den politiske verden virker som et fjernt univers. Dette skjer rett og slett fordi institusjonene avviser eller fraråder folk fra å delta i den offentlige debatten. En arroganse som man finner også i Bergen kommune. Befolkningen er gjort til en passiv flokk, på grunn av tendensen i det representative demokratiet til å la folk bli i troen på at de ikke klarer å håndtere sine egne problemer i samfunnet, og at man skal være utstyrt med en spesiell evne til å styre for å ordne opp i det. En såkalt profesjonalisering av politikken bidrar til å øke apatien i befolkningen, og utvider gapet mellom forståelsen av de sosiale problemene som omgir oss og vår egen evne til å løse dem. Men du har den avgjørende makt, i teorien. Man kan ikke snakke om demokrati hvis ikke befolkningen forstår konsekvensene av beslutningene som er tatt. Det er befolkningen som skal ha hovedrollen, og vi bør nekte å gi fra oss makten til en minoritet av ‘spesialister’.

Hva har dette med Løvstakksiden å gjøre? Det er et bydel med særskilte behov, der man trenger å styrke livskvalitet, trivsel og sosiale bånd; det er et område som har vært offer for dårlig politisk handling. Dårlig byplanlegging har skapt de verste levekårene i byen. Dessuten er Danmarksplass nærmeste nabo, med høye konsentrasjoner av forurenset luft. Nye prosjekter igangsettes uten at lokalbefolkningen er konsultert. Rieber har så å si hatt fritt leide til å bygge ut i Solheimsviken, uten at konsekvenser for trafikk, adkomst til sjøen og nærmiljø ellers er tatt tilstrekkelig hensyn til. Heller en ny Hammarby Sjöstad enn det nye Aker Brygge. Hammarby Sjöstad er et nytt bærekraftig kvartal i Stockholm, bygget på et gammelt industriområde i forfall og høyt forurenset. Det er resultatet av et langsiktig samarbeid mellom arkitekter, offentligheten, innbyggerne og eiendomsutviklere. Her bruker man sykkel eller offentlig transport, og felleskapet nyter av hager og lekeplasser for barn. Avfallet blir brukt til oppvarming til leilighetene, som er selv utstyrt med solcellepaneler og har effektiv isolasjon. Alt ble bygget med tanken på miljø hvor innbyggerne deltar aktivt. Og hvis ikke folk er opptatt av det, skal veggene i alle fall tenke miljø for deg. I 2010 ble Stockholm kåret som europeisk miljøby, og Hammarby Sjöstad er en referanse verden over. Hvordan øke trivsel og følelsen av tilhørighet på Løvstakksiden? Når folk føler eierskap til omgivelsene, tar de også bedre vare på dem, og det igjen skaper sosial tillit. Man kan faktisk begynne med renovering av området, men ikke uten regelmessig konsultasjoner med lokalbefolkningen. Man må sikre bærekraftig livskvalitet og innbyggerdeltakelse for å bygge en følelse av tilhørighet og et positivt møte mellom forskjellige kulturer, preget av gjensidig forståelse. Vil vi at Bergen skal være en by for det 21. århundre, så er det ikke mulig uten disse mål: Utvikling av offentlig transport, bilfrie områder og gågater, bærekraftig nabolag, konsekvent vedlikehold av bygningene. Gatene må gis prioritet for fotgjengere og myke trafikanter. Vi kan utvikle en klimanøytral bydel. Vi vil ikke nøye oss med kjedelige orienteringer om planer vi bare er nødt til å si amen til.Miljøpartiet De Grønne vil øke den folkelige deltakelsen i politikken. Vi vil gjenopprette bydelsstyrene, med faste og hyppige dialogmøter. Vi vil gi allmenheten innsyn i og mulighet til lokaldemokratisk å påvirke prosjektet ”Ny Energi Damsgård.” Ikke hovedsakelig bygge dyre leiligheter i sjøkanten. Slik vil vi motvirke tendensen til at Løvstakksiden blir en transittbydel, men utvikle den til en attraktiv bydel med en miljøvennlig utforming.