Klimakrisen blir ikke løst på Mongstad

Vi løser ikke klimakrisen ved å subsidiere fossilindustrien med milliardbeløp, slik regjeringen gjør med bred støtte i Stortinget. Ingen av partiene på Stortinget later til å forstå hvor mangelfullt månelandingsprosjektet er, men kritikken fra miljøbevegelsen vokser i styrke og Miljøpartiet De Grønne har hele tiden kritisert idéen om at bygging av gasskraftverk løser klimaproblemet, skriver Sondre Båtstrand.