Jernbanen forfaller mens flytrafikken øker

Forfallet og den manglende satsingen på jernbanen står i skarp kontrast til de positive fremtidsutsiktene for lufthavner, skriver talsperson Sondre Båtstrand i sin spalte i Byavisen.