Ja til grønne tak!

Fra åpningen av det grønne taket på Rådhuset i Toronto, Canada. Foto: Tabercil, CC BY-SA 2.0-lisens
Fra åpningen av det grønne taket på Rådhuset i Toronto, Canada. Foto: Tabercil, CC BY-SA 2.0-lisens

København kommune krever at tak med mindre enn 30 graders helning skal være grønne. Miljøpartiet De Grønne vil at Bergen skal følge etter: Grønne tak reduserer flomfare, sparer energi, renser luften, styrker det biologiske mangfoldet og gir trivsel for mennesker. Flere grønne tak vil også gjøre Bergen til en enda finere by.

Vi mener Bergen kommune må innføre krav om beplanting av tak med mindre enn 30 graders helning ved nybygging og renovering. Verneverdige bebyggelse skal naturligvis ha unntak slik at de kan beholde sin stil. Satsing på grønne tak har en rekke fordeler:

* Klimaendringer fører til flere episoder med ekstrem nedbør, og i byer må så mye som 90 % av regnvannet ledes bort via kloakken. Da sier det seg selv at flomfaren blir stor. Grønne tak, som tar opp i seg minst 50 % av regnvannet, er et godt botemiddel.

* Grønne tak motvirker klimaendringer ved å binde CO2. Studier fra USA viser at grønne tak kan ta opp i seg inntil 375 gram rent karbon per kvadratmeter over en toårsperiode. Takene vil også ta opp i seg annen luftforurensning, og er således et godt bidrag til friskere luft i Bergen.

* Grønne tak gir mindre behov for oppvarming om vinteren og avkjøling om sommeren, noe som betyr sparte kroner og mindre energiforbruk. Redusert temperaturskifting og blokkering av UV-stråler betyr også at takets levetid blir forlenget sammenliknet med takstein. København kommune anslår at et grønt tak reduserer energiforbruket med mellom fem og ti prosent.

* Biologisk mangfold er også et argument for grønne tak, der en rekke arter kan finne seg et hjem og bidra til et rike og sunne økosystemer i byen.

* Grønne tak gir også trivsel for mennesker. Tilgang på grøntområder er et positivt bidrag til folkehelsen, og grønne tak kan fungere som utearealer for barnehager på dagtid, og rekreasjonsområder for beboere på kveldstid. Det er også fullt mulig å dyrke egne grønnsaker og bær på byens tak.

* Grønne tak trenger heller ikke å være økonomisk ulønnsomt, viser undersøkelser fra København: Takets forlengede levetid og redusert energiforbruk betyr at økonomi og økologi går hånd i hånd.

Miljøpartiet De Grønne mener grønne tak en en god miljøsak, og utfordrer de andre partiene til å støtte oss når vi tar saken opp i bystyret.

Innlegget, skrevet av Sondre Båtstrand, bystyrekandidat Miljøpatriet De Grønne, står på trykk i denne ukens utgave av Byavisen.