– Ingen tukling med Troldhaugen!

Troldhaugen er blant Norges største attraksjoner og bystyret bør merke seg de internasjonale reaksjonene på utbyggingsplanene ved Troldhaugen. En skjemmende motorvei rettferdiggjør ikke ytterligere inngrep som vil skade det internasjonale omdømmet.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen går imot byggingen av høyhus ved Troldhaugen. Vi vil verne om Troldhaugen spesielt, grøntområder generelt, og vi avviser høyhus i området.