Bystyret fikk ikke tid til frisk luft

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Bergen lider under stor luftforurensning, men bystyret hadde mandag kveld ikke tid til å behandle Miljøpartiet De Grønnes krisepakke for luften. – Bergenserne må puste gift en måned til, konstaterer bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG).

Etter flere dager med rødlysende luftmålere og helseadvarsler, skulle bystyret mandag kveld ta stilling til en pakke med krisetiltak lagt frem av Miljøpartiet De Grønne. Pakken ble dog ikke behandlet, da møtet ble avsluttet rett før saken skulle opp.

– Det er skuffende at bystyret ikke tok seg tid til å gjøre noe med luftkvaliteten, men tiltakene kommer selvsagt opp igjen på neste møte. Interpellasjonen er allerede meldt inn, så neste gang kan den ikke bli ignorert.

Interpellasjonen inneholdt en rekke tiltak, fra omdirigering av supplybåter fra Bergen havn, via køprising til miljøfartsgrenser:
1. Bystyret ber Byrådet legge frem en pakke med akuttiltak for luften, med ønske om umiddelbar realisering av:
– innføring av køprising og ekspressbusser
– vinterøkning av bompenger til 25 kr per passering
– nedsatte vinterfartsgrenser som vil gi mindre svevestøv
– vinterstengning av minst 500 parkeringsplasser i sentrum
– reservasjon av minst 75 p-plasser i Klostergarasjen til gratis parkering for el-biler
– kollektivfelt på alle innfartsårer, inkludert sammenhengende kollektivfelt fra Åsane til Kokstad
– omdirigering av supplybåter til andre nærliggende havner
– gjeninnføring av vrakpant på både gamle vedovner og alle oljeovner
– bedre brøyting av gang- og sykkelveier
– økning av bompengesatser til 100 kr per passering om luftmålerne lyser oransje eller rødt, sammen med gratis ekspressbusser
2. Bystyret ber Byrådet legge press på fylkeskommunen for å styrke kollektivtilbudet i Bergen, med langt flere buss- og baneavganger, og en vinterpris med enhetstakst på 20 kr.