Historiens første grønne Bergensbudsjett

I 2012 vil det bli bygget gang- og sykkelveier for 178 mill kr, gratisbussen kommer tilbake, sosialsatsene øker betraktelig og det blir bevilget 10 mill kr til dyrevern. Alt dette og mye mer i historiens første grønne Bergensbudsjett.

– Bergen kan bli en grønnere by, og med dette budsjettet viser vi at det De Grønne snakker om er realistisk. Med rettferdig eiendomsskatt har vi råd til å satse grønt!

Les mer: MDG Bergen – alternativt budsjett

– Vi ønsker å gjenopprette bydelsstyrene for å styrke nærdemokratiet og bevilger 10 mill kr til formålet.

– I skolebudsjettet vil vi bruke 20 mill kr på å øke lærertettheten og 10 mill kr på økologisk skolefrukt, mens vi legger 10 mill kr på byrådets barnehagesatsing. Vi tenker også på eldre og pleietrengende, og bevilger 5 mill kr til både flere miljøterapeuter og flere aktivitører.

– Vi kutter i politikerlønninger for å øke sosialsatsene og opprette et døgnåpent tilbud ved Strax-huset. Det er Robin Hood-politikk i praksis!

– Vi bevilger 2 mill kr til treningsapparater i offentlige parker og 7 mill kr til utlånsordning for sykler. Det er et sunt og grønt budsjett!