Fotocredit:

Her kan du se Bergens grønne bybudsjett

Klima og miljø får et realt løft i De Grønnes alternative budsjett for Bergen. – Skal vi oppfylle bystyrets ambisiøse klimamål må vi prioritere riktig når pengene skal fordeles, sier gruppeleder Sondre Båtstrand.

 

12. desember 2016

Her er noen av hovedpunktene i De Grønnes klimavennlige budsjett:

  • 20 mill kr ekstra til energisparing
  • 10 mill kr mer til gjennomføring av klimaplanen
  • 10 mill kr mer til trafikksikring
  • 8,8 mill kr mer til gang- og sykkelveier
  • 6 mill kr mer til landstrøm i havnen
  • 4,5 mill kr ekstra til klima- og miljøfondet
  • 3 mill kr mer til sykkelveikontoret
  • 1 mill kr i tilskudd til miljøorganisasjoner
  • 1 mill kr til kampanje for samkjøring

Les vårt alternative forslag for 2017 her.

Tidligere år har partiene kun hatt muligheten til å fremme helhetlige budsjetter, men i år åpnes prosessen opp og partiene kan fremme enkeltstående, salderte tallforslag til budsjettet.

Mange av Miljøpartiet De Grønnes budsjettforslag er basert på en økning i eiendomsskatten, men en del av hjertesakene blir finansiert ved kutt i mindre viktige saker:

Ved å redusere politikerlønningene med rundt 20 %, kan vi spare 6,5 mill kr som De Grønne vil gi til fattige og eldre i byen gjennom økte sosialsatser og reetablering av trygghetssykepleie.

Vi vil droppe innkjøp av en dyr, fysisk bymodell til 3 mill kr og heller bruke pengene på å ruste opp lekeplasser gjennom friske millioner til Barnas Byrom.

Vi ser ikke det store behovet for en byarkitekt og går derfor imot å styrke det nye kontoret med 1,5 mill kr. De Grønne gir heller halvannen million ekstra til dyrevernorganisasjonene i byen.

HOG Energi er for petroleumsorientert, og tilskuddet på 485 000 kr bør heller gå til å støtte det viktige arbeidet Leieboerforeningen gjør, så vel som driftsstøtte til prosjektet Frisk By som plasserer massevis av små luftmålere rundt i byen.

Innsparing i Seksjon for informasjon og nedleggelse av informasjonsbladet Bergenseren gjør at De Grønne har funnet midler til å øke innskuddet i klima- og miljøfondet til 5 mill kr, i tillegg til at noe kan gå til å opprettholde aktiviteten på Tellevik kystfort, styrke Bergen Elveforum og redusere egenandeler på kulturskolen.

Vi vil gi midler (100.000 kr) til opprettelsen av en Makerspace for regionen Bergen der private og kommersielle kan møtes for å skape og bygge de ideene de trenger eller ønsker seg. Vi vil også forsyne støtteordninger for grønt næringsliv med en million kroner.