Henger etter på sykkelstisatsingen

For å gjøre sykling trygt, trengs det tilrettelegging. I Oslo har det endelig blitt litt mer fart og spenst i sykkelplanene og flere gater der det nå blir sykkelfelter i begge retninger, skriver bystyrekandidat Lars Thore Fadnes i et innlegg som har stått på trykk i BA.
I Bergen derimot foreligger det flere planer, men det har dessverre skortet stort på gjennomføringsevne. Bergen henger per dags dato etter i sykkelsammenheng i forhold til mange europeiske byer, men burde ha ambisjoner om å tilrettelegge bedre for syklister siden dette er god politikk både med tanke på helse, miljø, økonomi og trivsel.

Stadig flere er frustrerte over at det skjer lite i Bergen på sykkelfronten. I Fana var det nettopp også en sykkelaksjon der foreldre, barn, unge og gamle viste at det er behov for mer plass til myke trafikkanter.

Miljøpartiet De Grønne har en ambisiøs plan for hvordan det skal satses på syklister og fotgjengere parallelt med en bedring i kollektivtrafikken for å gjøre det attraktivt, trygt og effektivt å sykle i Bergen. For å få til det trenger vi velgernes hjelp i årets valg.