Grøntområder er viktige!

Foto: HMPinnsvinet -  Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Uported (CC BY-SA 3.0)
Foto: HMPinnsvinet – Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Uported (CC BY-SA 3.0)

– Det trenger heller ikke å være en motsetning mellom boliger eller barnehager og grøntområder. Jeg vil snarere hevde at mennesker trenger grøntområder, og at tilgang til grøntområder er viktig for livskvaliteten, skriver De Grønnes bystyremedlem Sondre Båtstrand i et innlegg i BA der han svarer på kritikk fra Venstre.

I BA 10. januar går Venstres Julie Andersland til angrep på alle andre partier i byen, og kommer også med et spark til Miljøpartiet De Grønne. Vi blir nemlig anklaget for å stritte imot «når krav om miljøvennlig fortetting og byvekst skal settes ut i praksis». Jeg stusset først på påstanden, men antar at den bunner i at De Grønne, i motsetning til Venstre, har stemt imot byggeprosjektet i den siste grønne lungen i Jekteviken. Vi er opptatt av boliger og barnehager i sentrum, men godtar ikke at det er grøntområder som skal bli ofret.

«Grøntområder bidrar til et sunnere og rikere miljø, og er viktig for innbyggernes fysiske og psykiske helse», har forsker Grete Waaseth ved Bioforsk Vest uttalt. Hun er en av mange forskere som er opptatt av grønne lunger. «Parker i byene er viktigere for folkehelsen enn vi tror. Tidligere forskning viser at urbane grønne områder er viktige for fysisk aktivitet og psykisk helse», sier landskapsarkitekt Helena Nordh ved Universitetet for miljø og biovitenskap til forskning.no. Trær i byen bidrar også til å ta opp i seg forurensning, og gir rom for dyreliv i byen.

Tilgang til grøntområder skaper trivsel. Se bare hvordan byens parker syder av liv når solen skinner i sommerhalvåret. Det trenger heller ikke å være en motsetning mellom boliger eller barnehager og grøntområder. Jeg vil snarere hevde at mennesker trenger grøntområder, og at tilgang til grøntområder er viktig for livskvaliteten.

Jeg er enig i at vi trenger flere boliger og barnehager i sentrum, men for meg er et grøntområde feil sted å plassere bygg når det er altfor mange gråarealer, som parkeringsplasser, i sentrum. I bystyret har De Grønne fremmet følgende merknad: «Bystyret er bekymret for nedbyggingen av grøntområder, og ber byrådet utarbeide en oversikt over tilgjengelige gråarealer for fremtidige utbygginger». Dessverre ble forslaget nedstemt. Heller ikke Venstre støttet den grønne merknaden.

Grønne lunger er svært viktige for mennesker, dyr og miljø. Derfor vil De Grønne fortsette å kjempe for å ta vare på grøntområdene våre.