Grønt alternativt budsjett for Bergen

Miljøpartiet De Grønne bygger vår politikk på solidaritet med medmennesker, dyr og natur i nåtid og fremtid, og når vi lager et budsjett for Bergen, prøver vi å omsette visjoner i konkrete tall innenfor rammer vi selv ikke rår over. Dette er vårt forsøk, sa Sondre Båtstrand da han i dagens bystyremøte la frem De Grønnes alternative budsjett for Bergen.

Les hele Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjett for 2013.

De Grønne ser behovet for å øke inntektene til Bergen om vi skal løse de store problemene vi står foran, og vårt alternative budsjett speiler dette. Eller som bt kaller det: «Grønn kjempeskatt».
Det er ikke fordi skattleggingen av boliger er et mål i seg selv, men fordi Bergen trenger pengene. På den andre siden gir vi skattelette til næringslivet.
Vi trenger pengene for å løse problemene med skoleforfall. Det har oppstått en trist situasjon etter tiår med manglende vedlikehold, og for barnas skyld, må vi pusse opp skolene. De Grønne bevilger 100 mill kr ekstra til oppussing av skolebygg. Vi regner med at det er flere skjeletter i skapene, så 100 mill blir nok ikke stående ubrukt.

Vi trenger skattepengene for å løse problemene med dårlig luftkvalitet. De Grønne ser behovet for å bygge ut trolleylinjer for de mest miljøvennlige bussene, og mener kommunen må bidra. Fylkeskommunal oppgave? De Grønne vil ha handling.

Sykkel er også prioritert i budsjettet, med 50 mill kr til nye sykkelveier og sykkelparkeringer, samt et eget sykkelveikontor, og vi bevilger 20 mill kr ekstra til gangstier. Rushtidsavgift kan finansiere kollektivfelt og andre kollektivtiltak. Det er tvingende nødvendig å få færre biler på veiene, for enten det er diesel eller bensin, så tar bilene byrommet fra menneskene, i tillegg til å bråke og slippe ut gasser som skader lokal luft så vel som globalt klima. Når verden er midt oppe i en klimakrise, kan ikke bystyret lukke øynene og håpe klimaendringene bare rammer mennesker i fattige land.
Vi trenger skattepengene for å ruste opp busskur og sørge for offentlige toaletter uten at byen blir invadert av reklame. Saken om reklamefinansierte bymøbler kommer opp igjen, og i dette budsjettet viser De Grønne at det er fullt mulig å løse viktige fellesskapsoppgaver uten å slippe reklameindustrien løs på byen. Vi bevilger hele 50 mill kr til reklamefrie bymøbler. Høyresiden pleier å si at det ikke er noe som heter gratis lunsj, vel det er heller ikke gratis å selge byrommet til kommersielle krefter. Vi selger sinnene til innbyggerne våre.
I budsjettet viser vi også bredden i grønn politikk, og vårt engasjement for svake grupper. Vi bevilger 30 mill kr til økte sosialsatser, og 10 mill kr til gjeninnføring av 80 %-regelen som sikret varig uføre en verdig økonomisk situasjon. Vi vil stoppe utbyttet fra Bergen Bolig og Byfornyelse, slik at 39 mill kr heller kan gå til oppgradering av kommunale boliger.
Vi bevilger 10 mil kr til dyreverntiltak. Ingen andre partier har nevnt dyrene, men husk: Vi mennesker er ikke alene i Bergen. Vi har et ansvar for alle de hjemløse dyrene som akkurat lider i kulden.

Miljøpartiet De Grønne viser med dette det store potensialet for å føre grønn politikk i Bergen.