Grønne tiltak mot sykkeltyverier

I Bergen blir det stjålet i snitt 16 sykler hver eneste dag i sommerhalvåret (BT 8. august). Det er riktig og viktig å oppfordre til skikkelig låsing av sykler, men vi trenger også politiske tiltak, skriver Sondre Båtstrand i et innlegg som ble trykket i BT 20. august.
Jeg skulle gjerne sett at flere sykkeltyverier ble etterforsket av politiet, og for å hjelpe til, vil vi grønne opprette en kommunal dusør på 1000 kr for tips som oppklarer sykkeltyverier. Samtidig må vi forebygge tyverier, ikke minst ved å tilby trygg sykkelparkering. Vi grønne ønsker bl.a. lukkede sykkelparkeringshus ved kollektivknutepunkter og store arbeidsplasser, og egne sykkelplasser i alle overvåkede parkeringshus for biler.
Som grønn politiker vil jeg jo at det skal være enkelt og trygt å være syklist. Da må vi sikre syklistene både sammenhengende sykkelveinett og trygg parkering.