Grønn støtte til bytog

Fra NSBs prøvetur på den eksisterende jernbanen mellom Koengen og Minde. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0
Fra NSBs prøvetur på den eksisterende jernbanen mellom Koengen og Minde. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Miljøpartiet De Grønne gir full støtte til NSBs planer for togbane mellom Åsane og Flesland. Bytoget vil revolusjonere samferdselen lokalt og gi klart friskere luft i byen. De Grønne vil jobbe med saken både i bystyret og på fylkestinget.

– 13 minutters reisetid fra Flesland til sentrum, og fem minutter mellom sentrum og Åsane, er så bra at privatbilismen vil få en kraftfull og miljøvennlig konkurrent. Bytoget står slett ikke i motsetning til Bybanen, men de to vil utfylle hverandre, Problemet i Bergen er jo ikke at det er for godt kollektivtilbud.

– Bergenspolitikerne må samle seg bak et krav om sentrale bevilgninger til bytoget, og vi må legge press på Hordalandsbenken på Stortinget. Dette må vi få til, for bytoget vil utgjøre en stor forskjell for både lokal luftforurensning og klimautslipp. Oslo, Trondheim og Stavanger får mye større tilskudd til persontogtrafikken enn Bergen, så her har vi all grunn til å slå i bordet.

Oslo får nesten 600 millioner statlige kroner i tilskudd til persontogtrafikken, mens Bergen får 20 millioner. Samtidig har Stavanger fått forstadsbane til to milliarder. Nå er det Bergens tur!

Les oppslag i BT: Sier ja til bytog i Bergen.

Sondre Båtstrands blogg: Togtur fra Koengen til Minde.