– Giftig luft er uønsket politikk

Fotografert av joostvanderpost. Creative Commons-lisens. Navngivelse - Ikke-kommersiell - Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

Miljøpartiet De Grønne er ikke overrasket over at luften igjen er svært helseskadelig på Danmarks plass,
– Byrådet i Bergen er ansvarlig for en politikk som fratar beboere i utsatte områder deres grunnlovfestede rett til et sunt miljø, og Miljøpartiet De Grønne i Bergen har derfor klaget byrådet i Bergen inn for Kontroll- og konstitusjonskomitéen for brudd på Grunnlovens § 110b: Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed.

Selv om økende biltrafikk fører med seg støv, støy, arealbeslag og forurensning med både lokale og globale konsekvenser, har byråd og bystyrer i årevis fortsatt å legge til rette for nettopp økende biltrafikk. Miljøpartiet De Grønne har gang på gang påpekt at vi må snu utviklingen av hensyn til helse og miljø, men for styrende politikere har hensynet til bilene veid tyngre.

– Grønn politikk gir ren luft! Vi vil ha bedre kollektivtilbud, rushtidsavgift, færre parkeringsplasser og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Dette er helt nødvendige tiltak, mener lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.
– Jeg er lei av kortsiktige småtiltak uten effekt. Vi trenger permanente tiltak for ren luft!