Gi oss et felles system for kildesortering og for pant!

Vi i MDG Bergen har kommet med denne resolusjonen, som vi håper Landsmøtet støtter:

Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for å gjennomføre et felles system for kildesortering og for en felles panteordning for flasker og bokser i Europa. Vi vil arbeide opp mot EU og de europeiske grønne for å realisere dette.

Slik det er nå eksisterer det store variasjoner i hva som kildesorteres og hvordan dette blir gjort. Samtidig er det mange områder som mangler en effektiv panteordning eller denne er svært begrenset.

Mennesker i dag reiser mye og flytter mye, noe som gjør det forvirrende å forholde seg til mange systemer. Samtidig er varene produsert av ulike bedrifter i ulike land der hvert land har sitt opplegg for kildesortering og pant. Å operere med ulike systemer som ikke passer sammen er unødvendig, umotiverende og upraktisk.

Når man klarer å forene nasjoner til felles forsvarsstyrker skulle det også være fullt mulig å få til et felles system for kildesortering og pant!

Et felles system bør innebære at selve innsamlingen er mest mulig lik, med samme kategorier av avfall og med symboler som er felles og lett gjenkjennelige over hele området der denne felles ordningen praktiseres. Tilbudet om kildesortering skal berøre alle husstander, offentlige instanser og bedrifter, den skal ikke være dyrere for forbrukeren enn annen avfallshåndtering og innsamlingen skal være tilgjengelig og hyppig, slik at det er lett og naturlig for alle å kildesortere.

sortering

Det offentlige skal gå foran som et godt eksempel, og holdningskampanjer sammen med grundig informasjon skal være rutine. Avfallsbøttene på offentlige steder må være tilgjengelige for alle kategorier av avfall. Å sette ut en ensom bøtte til restavfall er et dårlig signal.

I Norge er det pant på enkelte flasker og bokser, noe som viser at systemet fungerer. Alle typer flasker og bokser av glass, metall og hardplast skal kunne pantes. Denne panten skal være høy nok til å motivere for pant. Mange land mangler et effektivt system for pant, noe som er godt synlig i gatebildet. I Norge er det også mye som ikke kan pantes fordi flaskene og boksene er produsert i andre land.

Et felles europeisk system for kildesortering og for pant vil kunne føre til at flere kildesorterer fordi det da vil bli enklere og mer naturlig, det vil føre til at flere bokser og flasker er mulig å pante og selvsagt at mer blir pantet. En slik ordning vil også bidra til at disse systemene innføres i de områdene der dette mangler.