Gi dyrene en stemme!

Foto: Pieter Lanser, CC Navngivelse 2.0 Generisk (CC BY 2.0)
Foto: Pieter Lanser, CC Navngivelse 2.0 Generisk (CC BY 2.0)

Dyrevern er et forsømt tema i valgkampen, og mange dyr lider uten at politikere bryr seg. Det vil Miljøpartiet De Grønne gjøre noe med, skriver 1. kandidat Sondre Båtstrand i et innlegg som harstått på trykk i BA.
I Bergen har organisasjoner som driver med behandling og omplassering av hjemløse dyr store utfordringer og mangelfull støtte fra kommunen. Vi grønne mener at kommunen må stille Dyrenes Hus til disposisjon for dyrevernorganisasjoner og øke den økonomiske støtten, også til programmer for kastrering/sterilisering og ID-merking av kjæledyr.
Vi grønne mener at sirkus som utnytter dyr ikke bør få leie kommunale anlegg, og at kommunen må støtte opp under økologisk landbruk også i offentlige innkjøp, samt å øke det vegetariske tilbudet i offentlig regi.
Miljøpartiet De Grønne vil verne om ville dyrs leveområder, og vil bygge viltoverganger der mange dyr blir påkjørt av biler. Det handler om at mennesker må ta hensyn til de andre artene vi deler jorden med. Jeg ønsker å være dyrenes stemme i bystyret!

Sondre Båtstrand
bystyrekandidat
Miljøpartiet De Grønne i Bergen