– Frislipp for matpakkekjørere

Som følge av byens elendige luftkvalitet og en sårt tiltrengt begynnende erkjennelse av problemet, hadde byrådet bestemt seg for å gjøre de nye sambruksfeltene fra Åsane og Bergen vest permanente ut året, men nå blir feltene plutselig avviklet.

– Sambruksfelt er ikke optimalt, det har jo vi grønne sagt hele tiden, men det er svært skuffende at byrådet heller velger å avvikle kjørerestriksjoner enn å stramme inn. Vi vet at rene kollektivfelt fungerer bedre for trafikksikkerhet og miljø, sier Sondre Båtstrand.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen utarbeidet i fjor en kritisk rapport om sambruksfeltet på Flyplassvegen, der lokalpartiet dokumenterte at biler med to personer i dominerte sambruksfeltet og skapte kødannelser sammen med alle som snek og kjørte alene i sambruksfeltet. Busser ble stående i lange køer som skapte forsinkelser. Sambruksfeltet på Flyplassvegen skal opp til ny vurdering, og i den prosessen har flere aktører uttalt seg. NorgesTaxi skriver at deres sjåfører melder om at sambruksfeltet «hindrer kollektivtrafikken tidsmessig», Bergen Taxi vil ha tilbake kollektivfeltet, og busselskapet Tide uttaler at sambruksfeltet på Flyplassvegen gir køer som forsinker bussene med 10 min i rushtiden sammenliknet med et kollektivfelt.

– I Trondheim ble sambruksfeltet droppet til fordel for ordinære kollektivfelt for busser, taxier og el-biler, og det samme bør Bergen gjøre. Vi trenger flere rene kollektivfelt på Bergens innfartsårer: Slipp frem busser, el-biler og taxier, avslutter lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.