Fremtidsverksted!

Verksted for å bygge fremtidsvisjoner

Dette blir et nytt konsept i Bergen. Vi ønsker å planlegge framtiden og vi ønsker å ha deg med på laget. Intensjonen med verkstedet er å inspirere hverandre og skape fremtidsvisjoner sammen som et bidrag til den videre utviklingen av vår politikk. Framtidsverkstedet ledes av bl.a. Janet Wiberg og er inspirert av Robert Gilman, som har doktorgrad i astrofysikk og er president av CONTEXT. Vi anbefaler på det varmeste å se et foredrag av Robert Gilman via youtube.

Sted: Agnes Mowinckels gate 6, vis a vis Fylkeshuset

Tid: Lørdag 3. mai kl. 10:00 – ca. 14

cg-earth_00449948