– For tamt om farlig luft

Luftkvaliteten i Bergen er farlig dårlig, og byrådet oppfordrer derfor folk til å la bilen stå, mens lystavler langs innfartsårene skal oppfordre til det samme.

– Hvis Lisbeth Iversen ønsker å gjøre noe med luftkvaliteten, må hun gjøre noe konkret og varig. Det haster med tiltak som rushtidsavgift, færre parkeringsplasser, flere kollektivfelt, bedre sykkelstier og styrket kollektivtilbud, sier lokallagsleder Sondre Båtstrand.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen har ren luft som en hovedsak.

– Vi kan ikke akseptere at astmatikere og andre utsatte grupper må holde seg inne på grunn av dårlig luft. Det er heller bilene som må vike, og da trenger vi sterkere virkemidler enn oppfordringer fra byrådets side.
– Rushtidsavgift er et helt nødvendig tiltak, og det må komme sammen med styrking av kollektivtransporten. Vi må tvinge flertallet av privatbilister over på kollektive løsninger, og det gjøres best med restriksjoner på biltrafikk kombinert med storsatsing på kollektivtrafikk.