Fotocredit:

Et nytt byråd – en seier for klimaet!

Etter tidenes valgresultat i Bergen på nesten 10 prosent, danner Miljøpartiet De Grønne byråd sammen med Arbeiderpartiet, Venstre og KrF.  Sammen skal vi gjøre Bergen til den beste byen for bergensere og verden. Les den nye byrådsplattformen her!

28. oktober 2019

I kveld la vi frem byrådserklæringen som peker ut retningen for Bergen de neste fire årene. Sammen med resten av byrådet skal vi gjøre Bergen til den beste byen for mennesker og miljø. Du kan lese hele plattformen her eller lese de viktigste grønne gjennomslagene:

  • Klimagassutslippene skal ned med 50% innen 2023. Klima- og miljømålene skal ligge til grunn for alle byrådets vedtak. 
  • Biltrafikken i Bergen skal reduseres med 30 % innen utgangen av 2023. Det gir bedre luft, mindre utslipp og mer hygge. 
  • Sammenhengende sykkelvei gjennom Bergen sentrum. Det får vi blant annet til ved å omdisponere veikapasitet fra biltrafikk til sykkel, blant annet i Christies gate.
  • Bergen sentrum skal bli mest mulig bilfri, alle bydeler skal få bilfrie soner og vi vil hindre gjennomgående biltrafikk i Bergen sentrum. 
  • Dagens cruisekai på Bontelabo skal gis tilbake til bergenserne, og målet er en drastisk reduksjon av cruisetrafikken i Bergen.
  • Kjøttforbruket i Bergen kommune skal reduseres blant annet ved å tilby vegetarisk mat i alle kommunens kantiner og ha minst en kjøttfri dag i uken. Det er et godt klimatiltak, og et godt folkehelsetiltak. 
  • Bergen kommune skal redusere eget plastforbruk og forurensing. Det gjør vi blant annet ved å redusere engangstallerken, bestikk og kopper i plast og ved å utfase gummigranulat i kunstgressbaner og på lekeplasser.
  • Det skal gjennomføres en årlig opptrapping av finansieringen av tiltakene i Grønn Strategi, med mål om å minimum doble nivået. 
  • FNs naturpanel peker på at nedbygging av natur er den største trusselen mot biologisk mangfold. Byrådet vil innføre et arealregnskap for Bergen kommune, for å hindre nedbygging av natur. 
  • Reparasjon, gjenvinning og gjenbruk skal lønne seg. Byrådet vil blant annet utarbeide en strategiplan for redusert materielt forbruk og tilpasse avfallshåndteringen til en mer sirkulær økonomi.