Et grønt og fremtidsrettet næringsliv

Diane Berbain og Sondre Båtstrand. Foto: Arne Halvorsen (CC BY-SA 3.0)
Diane Berbain og Sondre Båtstrand kjemper for Bybanen. Foto: Arne Halvorsen (CC BY-SA 3.0)

Et grønt næringsliv står sentralt i omleggingen til et miljøvennlig samfunn. Mye må avgjøres på statlig nivå, men også lokalt i Bergen vil vi grønne ta grep for næringslivet. I valgundersøkelsen til Bergen Næringsråd har vi løftet frem tre hovedsaker: Å kutte køene, etablere miljøarbeidsplasser og støtte gründere og småbedrifter.

I forkant av valget har Bergen Næringsråd stilt en rekke spørsmål til de politiske partiene, inkludert Miljøpartiet De Grønne. På spørsmål om våre tre viktigste næringspolitiske saker, svarte vi slik:

1. Kutt køene
Saktegående køer koster næringslivet i Bergensregionen nesten fire milliarder i året. Ved å få bilister over på buss og bane vil næringstrafikken slippe raskere frem. Tiltak er køprising, gratis ekspressbusser, utbygging av Bybanen, sammenhengende sykkelveier og generelt bedre og billigere kollektivtilbud med egne kollektivfelt på innfartsårene.

2. Miljøarbeidsplasser
Bergen må ha en ledende rolle i utviklingen av fremtidens løsninger innen fornybar energi, energisparing og annen miljøteknologi. Mange aktører innen miljøteknologifeltet har et stort potensial til å etablere seg i det internasjonale markedet.

3. Småbedrifter og gründere
Bergen må skape småbedriftssentre hvor nye bedrifter og forretningsidéer kan utvikles. Disse skal tilby nettverk, opplæring, rådgivning og støtte, samt bankgarantier eller mikrolån til gründere og bedrifter som har problemer med å sikre oppstarts- eller risikokapital.

Næringsrådet har publisert alle de grønne svarene, mens du kan lese masse valgstoff og sammenlikne partienes svar i bladet Samspill. Du kan også sammenlikne partienes tre hovedsaker.