Enstemmig bystyre for Nathan

Bystyret holder til i Gamle Rådhus. Foto: Nina Aldin Thune (Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 )
Bystyret holder til i Gamle Rådhus. Foto: Nina Aldin Thune (Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 )

Et enstemmig bystyre vedtok i kveld en skarp protest mot tvangsutsendelse av Nathan Eshete og hans foreldre. Høyres Ragnhild Stolt-Nielsen la frem resolusjonen som ble vedtatt med stor applaus.

Utlendingsnemnden har avslått kravet om å omgjøre vedtaket om tvangsutsendelse av Nathan Eshete og foreldrene han, Zinash Assefa og Asfaw Eshete. Bergen Bystyre motsetter seg tvangsutsendelsen på det aller sterkeste og krever at Nathan Eshete og familien hans får opphold.

Det skjer bare unntaksvis at Bergen kommune engasjerer seg i asylpolitikken. I denne saken har Bergen bystyre likevel et ansvar for å verne egne innbyggere. Nathan Eshete er født og oppvokst i Norge og er for alle praktiske formål å regne som nordmann. Han er en fullverdig bergenser og er, sammen med familien sin, et verdifullt medlem av lokalsamfunnet sitt.

Bergen Bystyre mener at tvangsutsendelsen av Nathan Eshete vil representerer et klart brudd på Utlendingslovens kapittel fem, § 38, der oppholdstillatelse kan tildeles på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. Nathan Eshete har åpenbart en slik tilknytning til kongeriket Norge- og til ingen andre land.

Ifølge media skal familien ha innrettet seg etter vedtaket innen onsdag 16.mai. Bergen bystyret finner det derfor maktpåliggende å vedta den sterkeste form for protest mot tvangsutsendelse. Vi ber om at Nathan Eshete og familien hans får fortsette å bo i Bergen, i den byen de hører hjemme.