Dyrepoliti!

Foto: Pieter & Renée Lanser, CC BY 2.0
Foto: Pieter & Renée Lanser, CC BY 2.0

Vi i Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil at det skal opprettes en egen enhet innenfor politiet som tar seg av saker knyttet til dyremishandling, skriver styremedlem Petter Espeland i et innlegg som sto på trykk i BT 17. oktober.

Dyremishandlingssaker må prioriteres av politiet! Vi leser uhyggelig ofte om dyr som åpenbart blir mishandlet av mennesker. I det siste har flere katter blitt ofre for groteske overgrep, tidligere i år ble noen pinnsvin mishandlet til døde og nylig (9. oktober) kunne vi lese i BT om en rev som hadde blitt slept etter en bil til den døde.

Mishandling av dyr er blant de verste forbrytelsene mennesker gjør, og de representerer ren ondskap. Vi frykter overgriperne har lite å vente av konsekvenser. Hvor ofte får vi høre at slike dyremishandlere blir straffet?

Vi i Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil at det skal opprettes en egen enhet innenfor politiet som tar seg av saker knyttet til dyremishandling. En dyrepolitienhet vil vise at politiet prioriterer vold mot dyr, og kunnskap og erfaring om denne typen vold vil bygge seg opp.

Ved å ha en aktiv dyrepolitienhet som forfølger og forbereder saker overfor domstolene, vil politiet også signalisere til domstolene at disse sakene er viktige og verd sin plass i rettssystemet!