Duket for datokjøring

Foto: Alasdair McLellan - lisence CC by- SA30
Foto: Alasdair McLellan –  CC BY- SA 3.0

Nå som byrådets begrunnelse for å avvise datokjøring har mistet all troverdighet, håper vi at byrådet kan vise handlekraft neste gang luften blir farlig, skriver fylkestingsrepresentant Tom Sverre Tomren og bystyrerepresentant Sondre Båtstrand i BA.

Selv på dager der luftmåleren på Danmarksplass har lyst rødt og hele Bergen er dekket av giftig luft, har byrådet unnlatt å innføre datokjøring og flere busser. Begrunnelsen har vært at det kun er gamle dieselbusser tilgjengelig, men nå ser den begrunnelsen ut til å slå sprekker.
BA har avdekket at Tide har 31 gassbusser stående parkert på Haukås. På bussene står det «Gassbuss. For bedre byluft», og gassbusser er klart bedre enn dieselbusser for luft og klima. Derfor er det gledelig at byrådsleder Monica Mæland sier til BA at hun «håper at disse miljøvennlige gassbussene kan bli tatt i bruk på dager med dårlig luft i Bergen».
En logisk følge av byrådslederens uttalelse vil være at datokjøring igjen blir iverksatt ved fare for helseskadelig luftkvalitet. Nå som det har vist seg at det er busser med lavere utslipp tilgjengelig, ber De Grønne om en ny vurdering av grunnlaget for å avvise datokjøring. Vi mener de nye opplysningene bør få konsekvenser til det beste for luften og bergensernes helse.

Partiet Venstre er derimot negativt innstilt, og mener at de miljøvennlige gassbussene aldri bør bli brukt igjen. Venstre vil heller bygge ut trolleybussnettet, og det er flott om de får med seg
sine samarbeidspartnere i fylket, Høyre og FrP, på det, men enn så lenge har vi ikke mulighet til å sette inn masse trolleybusser på kort varsel. Som krisetiltak er altså ikke trolleybusser aktuelle, men det er derimot de 31 gassbussene som står parkert hos Tide, og disse bussene må på veiene på når det er dårlig luftkvalitet i Bergen. Det finnes astmatikere, barnehagebarn og eldre som ikke kan gå ut på dager med dårlig luft. Gassbussene er ikke optimale, men ved kriser trengs krisetiltak.
Miljøpartiet De Grønne ønsker oss busser på fornybare drivstoffer, og hilser velkommen utbygging av trolleybussnettet. Det står dog ikke i motsetning til å bruke gassbussene som står parkert på Haukås. Nå som byrådets begrunnelse for å avvise datokjøring har mistet all troverdighet, håper vi at byrådet kan vise handlekraft neste gang luften blir farlig – men aller helst skulle vi sett at kommune og fylke forebygget luftkriser ved å gi oss et skikkelig kollektiv- og sykkeltilbud mens bilismen ble begrenset.